Poznan University of Technology Polski

MOST-y 

Poznański MOST i MOSTECH  

Szanowni Doktoranci!

W ramach współpracy pomiędzy Uczelniami poznańskimi "Poznański MOST" (Porozumienie i regulamin) oraz w ramach ogólnopolskiej inicjatywy "MOSTECH" http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/
istnieje możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w Uczelni innej niż macierzysta. Obie inicjatywy poszerzają możliwości zindywidualizowanego rozwoju doktoranta i mają na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.


Start FACULTY STAFF STUDENTS GRADUATES RECRUITMENT CONTACT